ภาพกิจกรรม     : ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐
 
          ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐