ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ
 
                    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ โดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชมด้วยตัวเองค่ะ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานตามแบบฉบับ ผอ.กมล โอกาสหน้าขอเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมของเราอีกนะคะ วันนี้มีเวลาน้อยไปหน่อย หวังว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะ