ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยประมาณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยจัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม