ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับศิลปินแห่งชาติ
 
                    โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดเพชรบูรณ์"
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์