ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
 
                    เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ภายใต้ชื่องาน "วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม" และโครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๙ ภายใต้ชื่องาน "สงครามสนุก หมากรุกคน" โดยมี ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงเช้านั้นเป็นกิจกรรมวิ่งว่าว เผาข้าวหลามค่ะ จัด ณ สนามโชครัตนชัย เช้าๆ ที่สนามอากาศหนาวแถมลมแรงลมมาก วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ นอกจากลมว่าวจะแรงดีแล้ว กองเชียร์ของทั้ง ๕ คณะ ก็แรงดีไม่แพ้กันเด้งหน้าเด้งหลังสร้างสีสันให้งานคึกคักมากจนอยากออกไปเต้นด้วย คณะครุศาสตร์เต้นดีจนชนะเลิศไป พร้อมเงินรางวัล ส่วนผลการประกวดว่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศ แถมติดลมบนอีกด้วย จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมที่หาดูได้ยากอย่างหมากรุกคน โดยจัดกันที่โรงยิมเนเซียม (หลังเก่า) สนุกทั้งนักกีฬา หมากรุก และนักแสดงหมากรุกคนจะต้องเดินตามหมากในกระดาน แต่น้องๆ แสดงได้สมบทบาทสนุกสนาน จนคนดูประทับใจออกปากชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกมาก ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รังสรรค์กิจกรรมพื้นบ้านอันทรงค่า ให้พวกเราชาว ม. ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ชื่นชม ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแสดงชุดนี้ และชื่นชมน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงทุกคน ที่ทุ่มเททำให้เราได้ชมการแสดงดีๆ ค่ะ