ภาพกิจกรรม     : ร่วมแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
 
                    เมื่อวันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา นำทีมนักแสดงสาขาดนตรีและการแสดง ซึ่งไปในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ได้นำการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบูรณ์ไปเผยแพร่ ประกอบด้วยการแสดง ชุด ระบำนางควาย การแสดงชุดระบำศรีเทพ และการแสดงชุดฟ้อนบุญข้าวประดับดิน หลังจากแสดงจบลง ทีมงานนักแสดงได้รับคำชมจากสำนักพระราชวังด้วยนะคะ ว่าแสดงได้น่าประทับใจมาก