ภาพกิจกรรม     : ฝึกซ้อมเพลงและการแสดง เพื่อร่วมแสดง ในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ "2018 Wonju Dynamic Dancing Carnival"
 
                    ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมฝึกซ้อมเพลงและการแสดง เพื่อร่วมแสดง ในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ?2018 Wonju Dynamic Dancing Carnival? วันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จ.วอนจู ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากทีมนักแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้ไปแสดงในนามตัวแทนของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเราค่ะ ทีมงานก็ตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆ