ภาพกิจกรรม     : ร่วมแสดงความอาลัยด้วยชุดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน นางสำมนักขาหึง ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงความอาลัยด้วยชุดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน นางสำมนักขาหึง ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแสดงความอาลัยมา ณ ที่นี้ ค่ะ