ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวังเวิน ณ วัดวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวังเวิน ณ วัดวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและจัดทำเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อไป ในงานนี้ ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระธาตุ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ช่วงบ่ายมีพิธีเข้าร่างทรงของเจ้าพ่อเจ้าแม่ และจากนั้นทุกคนจะพากันไปตั้งขบวนแห่จากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ไปยังวัดวังเวิน เพื่อทำพิธีสรงน้ำพระธาตุวังเวินค่ะ งานสรงน้ำพระธาตุวังเวินนับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ยังเต็มไปด้วยความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งต่างก็พร้อมใจกันมาช่วยงานและมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทีมงานเรานำภาพบรรยากาศมาให้ชมเล็กๆน้อยๆค่ะ