ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน พิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ "เพชบุระเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๒๗ เม.ย. ๖๑) พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ "เพชบุระเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ค่ะ งานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำชุดการแสดงจากสาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่ะ อีกทั้งยังได้รับมอบหมายในส่วนของสาวงามถือป้ายนำขบวนแห่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดเข้าสู่สนามด้วย โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์สาขาดนตรีและการแสดงที่ฝึกสอนและควบคุมการแสดง นักแสดงทุกท่าน ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังในทุกๆส่วน ขอบคุณพี่ๆน้องๆสาวงามทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะและศูนย์สำนักต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกคน ที่ร่วมเป็นสาวงามถือป้ายเดินในขบวนวันนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ