ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
 
                    เมื่อวันที่ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอนิทรรศการนครบาลเพ็ชรบูรณ์ บุ่งน้ำเต้า