ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศลงพื้นที่แหล่งธรรมชาติ ภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด
 
                    เมื่อวันที่ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีอนุรักษ์ทั้ง ๑๘ จังหวัด ก็ได้ลงพื้นที่ภูเขาหินปะการัง ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หลังจากที่ได้ร่วมกันผลักดัน ให้ภูเขาหินปะการัง ขึ้นเป็นมรดกจังหวัดได้สำเร็จและประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมาค่ะ
ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นค่ะ ขอบคุณสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ทั้ง ๑๘ จังหวัด ขอบคุณ นายกจเร บุญยก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่มาต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะภาคีหน่วยฯ ตลอดการลงพื้นที่ที่ภูเขาหินปะการังค่ะ ขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ที่นอกจากจะมาทำการแสดงเพื่อสร้างสีสันแล้ว ยังช่วยจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆด้วย รวมถึง น้องๆนักศึกษาทุนที่มาเก็บชั่วโมงด้วยนะคะ และอีกหลายส่วน หลายท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณมากๆค่ะ