ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
 
                    เมื่อวันที่ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยมี ผศ. ดร ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลการเชิดชูแม่ของนักศึกษาดีเด่นจากทั้ง ๕ คณะ นอกจากนี้ยังได้ชมแฟชั่นโชว์ ชุด ?พระแม่ไหมไทยและแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม?