ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็นการแสดงที่เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยมี 5 ชุดการแสดง คือ 1. อาศิรวาทสมเด็จพระมิ่งแม่สิริกิติ์ศรีชาติไทย 2.โขนรามเกียรติ์ ตอน กลนางมาร-พระรามรบทศกัณฐ์ 3.การแสดงสร้างสรรค์แนวร่วมสมัย ชุด มาลารมณีย์ 4.การแสดงสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ ชุด เล่นล้อล่อฉาบ และการแสดงชุด จตุรภาคี ค่ะ งานนี้ทั้งสวยงาม ประทับใจ และที่สำคัญได้ร่วมชื่นชมศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และหาชมได้ยาก ค่ะ