ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงานพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ
 
                    เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ในช่วงเย็นวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็น ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ จะเลี้ยงพระเช้า ในเวลา 07.00 น. ค่ะ และจะเริ่มครอบครูตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไปนะคะ
ขอเรียนเชิญทุกท่านในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ