ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ ร่วมงาน "ร่วมใจปลูกข้าว เศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
          เมื่อวันที่ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมงาน "ร่วมใจปลูกข้าว เศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยงานนี้นอกจากจะไปร่วมดำนาปลูกข้าวกันแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ยังได้นำทีมน้องๆสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร้องรำทำเพลงสร้างสีสันความสนุกสนานระหว่างการดำนา ที่สำคัญคือได้สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเราให้ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปค่ะ