ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
                    เมื่อวันที่ (24 สิงหาคม 2561) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและประสบการณ์การดำเนินงานค่ะ ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะ