ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
 
                    เมื่อวาน (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำปาง โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการองค์กร งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทางสำนักฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านค่ะ