ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงานวัฒนธรรมสัญจรชุมชน : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
 
                    เมื่อที่ 5 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจรชุมชน : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (ทุ่งปอเทืองนาเฉลียง กม.31 ถนนหมายเลข 21) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดพิธีสู่ขวัญแม่โพสพ และจตุรธาตุทั้งสี่ (ดิน น้ำ ลม ไฟ)อีกทั้งสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงยังได้นำการแสดงนพบูชาแม่โพสพ และการแสดงแม่ศรีมาร่วมแสดงในงานด้วยค่ะ