ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐ "ตามรอยศาสตร์พระราชา : ข้าวกับภูมิปัญญาไทย" ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์กลาง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เช้าวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่ผ่านมา ยามดีมีงานบุญลานข้าว ชาวบ้านต่างหิ้วปิ่นโตกับข้าวมาทำบุญร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชิวิตและท้องทุ่งนาแห่งนี้ และช่วงเย็น ๑๘.๐๐ น.จะมีพิธีสู่ขวัญแม่โพสพ ณ ทุ่งนาหน้าวัดโพธิ์กลางบ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามนี้ด้วยกันค่ะ