ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน "วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม ปี๒"
 
                    เมื่อวันที่ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ภายใต้ชื่องาน ?วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม ปี๒? โดยมี ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามโชครัตนชัย บรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้องๆ นักศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมประกวดว่าวสร้างสรรค์ และเต้นรีวิวประกอบเพลงกองเชียร์ของทั้ง ๕ คณะ เด้งหน้าเด้งหลังสร้างสีสันให้งานคึกคักมากจนอยากออกไปเต้นด้วย คณะครุศาสตร์ยังรักษาแชมป์เก่า ได้รับรางวัลชนะเลิศไปอีก 1 ปี ส่วนผลการประกวดว่าว ตกเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศไปคะ
ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รังสรรค์กิจกรรมอันทรงค่า ให้พวกเราชาว ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ชื่นชมค่ะ โอกาสหน้าในปี 62 พบกันใหม่นะคะ