ภาพกิจกรรม     : โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๘ พ.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงสดุดีจอมราชา จากตัวแทนทั้ง 5 คณะ และศูนย์ สำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย การแสดงเฉลิมพระเกียรติ "วชิราลงกรณาศิรวาทย์" โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง และกิจกรรมโขนเฉลิมพระเกียรติ "เสวนาประสาวัฒนธรรม" พร้อมทั้งได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ยังได้มีจุดสาธิตพิธีทำขวัญข้าวไว้ภายในงาน