ภาพกิจกรรม     : หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสัมมนาซากดึกดำบรรพ์ ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวาน (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ที่ผ่ามา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล. บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย รองฯ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่พบนายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อร่วมหารือ และวางแผนการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่แหล่งใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยดเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒