ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน โครงการเสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
 
                    วันที่ (31 พฤษภาคม 2562) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักฯลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมค่ะ อีกทั้งยังได้นำการแสดงท้องถิ่นจากสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ชมและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันด้วยค่ะ