ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์(อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์(อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี