ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ "จันทร์เจ้า เล่าเรื่อง" ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    บรรยากาศงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ "จันทร์เจ้า เล่าเรื่อง"
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการออกร้านอาหารและขนมไทย (โดยใช้พดด้วง) มีมหรสพดนตรีการแสดงให้ชมตลอดทั้งงาน
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระจันทร์จากทั้ง ๕ คณะสนุกสนานแน่นอนกับบรรยากาศไทยเหนือๆจ้า.....