ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน ทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ ณ วัดซอกซาย บ้านปากคลองกรวด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    งานทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ วัดซอกซาย บ้านปากคลองกรวด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์