ภาพกิจกรรม     : โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านดงมูลเหล็ก" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก และทีมงานนักแสดงจากสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ทำหน้าที่พี่เลี้ยงสอนท่ารำโทนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ?รำโทนบ้านดงมูลเหล็ก? ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ พี่ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการดำเนินโครงการ ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประทับใจมากค่ะ หวังว่าจะได้พบกันอีกนะคะ