ภาพกิจกรรม     : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 
                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน และเชิญลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถง(ชั้นล่าง) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่ะ