ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ ๔ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ วัดบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    วันที่ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ ๔ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ วัดบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ งานนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ตั้งใจสานกระเป๋าใบสวยกันเต็มที่ค่ะ ไว้โอกาสหน้าจะหางานฝีมือสวยๆและมีประโยชน์แบบนี้มาฝึกให้อีกนะคะ