ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา ในโครงการ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา ในโครงการ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมี ผศ. ดร ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลการเชิดชูแม่ของนักศึกษาดีเด่นจากทั้ง ๕ คณะ นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงถวายพระพร ชุด "เพชรบูรณ์ค้ำคูณประจักษ์ สักการะวันทนี พระพันปีหลวง" และจินตลีลา "กล่อม" โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปิดท้ายเดินแฟชั่นโชว์ "ภูษาศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ จากตันแทนนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ