ภาพกิจกรรม     : นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าชมหอวัฒนธรรม
 
                    เมื่อวาน (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าชมหอวัฒนธรรม ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีพี่เบิร์ด และพี่ตูมนำชมค่ะ น้องๆ ตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะ น่าชื่นชมจริงๆ