ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านท่าข้าม" ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม บ้านท่าข้าม ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านท่าข้าม" ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม บ้านท่าข้าม ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรพร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ร่วมเป็นทีมวิทยากรสาธิตการร้องและรำโทน และกลุ่มน้องๆ สาขานิติศาสตร์ร่วมทำหน้าที่ตีโทนค่ะ โดยได้รับเกียรติจาก นายกประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการ งานนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านท่าข้ามเป็นอย่างดี