ภาพกิจกรรม     : โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านนายม"
 
                    เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่สำนักฯ และน้องๆ นักศึกษา ลงพื้นที่จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านนายม" ณ วัดเสาธงทอง บ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้มีความรู้ ร่วมกันสืบสานการละเล่นรำโทน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
Views: 8