ภาพกิจกรรม     : กิจกรรมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
                     เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
***โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยทุกท่านสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ตามวันเวลาที่สะดวกค่ะ
Views: 8