Notice: Undefined variable: no in /var/www/html/artculture/photoGallery/view_photo.php on line 96
ภาพกิจกรรม     : โครงการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓
 
          
Warning: Use of undefined constant detail_title - assumed 'detail_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/artculture/photoGallery/view_photo.php on line 129
          ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
วันที่ :24 มิ.ย. 2564   โดย: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / 57 Views