สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
artculturespb@pcru.ac.th
056-717140
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
(ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
โทรศัพท์ 084-1808059, 056-717140

ข่าวสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์ฯ ศึกษาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกาญจนบุรี
ผู้เขียนข่าว/7 ก.พ. 2566/ 124 view
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ (ย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง และย่านชุมชนเก่าบ้านม้งเข็กน้อย)
ผู้เขียนข่าว/19 ม.ค. 2566/ 523 view
ประเพณีเจดีย์ข้าวสืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565 วัดโฆษา
ผู้เขียนข่าว/29 ธ.ค. 2565/ 403 view
ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม จดหมายข่าว ฉบับที่86 เดือนพฤศจิกายน 2565
ผู้เขียนข่าว/23 ธ.ค. 2565/ 403 view
"ตักบาตรเทโว" วัดโฆษา งานบุญเดือนสิบเอ็ด บ้านท่าช้าง จดหมายข่าว ฉบับที่85 เดือนตุลาคม 2565
ผู้เขียนข่าว/23 ธ.ค. 2565/ 401 view
รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ศรัทธาของชาวเพชรบูรณ์ จดหมายข่าว ฉบับที่84 เดือนกันยายน 2565
ผู้เขียนข่าว/19 ต.ค. 2565/ 403 view
องค์ความรู้ เรื่อง “วิถีผ้าทอ : ซิ่นหมี่คั่นไทหล่ม”
ผู้เขียนข่าว/19 ต.ค. 2565/ 412 view
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน จดหมายข่าว ฉบับที่83 เดือนสิงหาคม 2565
ผู้เขียนข่าว/11 ต.ค. 2565/ 402 view
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและงานศาสนพิธี”
ผู้เขียนข่าว / 2022-06-17 / 405 view
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม “อบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย”
ผู้เขียนข่าว / 2022-06-17 / 407 view
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่าน และการปริวรรตตัวอักษรธรรม
ผู้เขียนข่าว / 2021-03-30 / 402 view
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม
ผู้เขียนข่าว / 2020-12-18 / 402 view
หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านยางจ่า ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ผู้เขียนข่าว / 2019-06-10 / 404 view
หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งธรณีสัณฐาน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ผู้เขียนข่าว / 2018-03-28 / 410 view

จดหมายข่าว

ฉบับที่ ๘๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ผู้เขียนข่าว / 7 ก.พ. 2566 / 128 view
ฉบับที่ ๘๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้เขียนข่าว / 28 ธ.ค. 2565 / 803 view
ฉบับที่ ๘๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผู้เขียนข่าว / 23 ธ.ค. 2565 / 801 view
ฉบับที่ ๘๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ผู้เขียนข่าว / 7 ธ.ค. 2565 / 849 view
ฉบับที่ ๘๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ผู้เขียนข่าว / 19 ต.ค. 2565 / 798 view
ฉบับที่ ๘๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้เขียนข่าว / 11 ต.ค. 2565 / 794 view

ภาพกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจังหวัดเพชรบูรณ์...

กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากงานผ้าจังหวัดเพ...

เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเข้าพบท่านอาจาร...

อบรมย่านชุมชนเก่าบ้านม้งเข็กน้อย...

ลานวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่น ณ อำเภอเขาค้อ...

โครงการกิจกรรมการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองจ...

ภาพโครงการกิจกรรมการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมื...

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข...

Art and Culture Channel