slotuntung slot untung

ร่วมงานประเพณี “วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก”

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2567) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมงานประเพณี “วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #https://artculture.pcru.ac.th

Spread the love
Scroll to Top